استراتوژی

now browsing by tag

 
 

عدم موفقیت محتواسازی:

عدم موفقیت محتواسازی:

به سه دلیل اتفاق می افتد.
۱٫تاکتیکی.
۲٫ استراتوژیکی.
۳٫ درونی یا (Internal).
هر کدام بر دیگری تاثیر مستقیم دارد.
اولین راه شکست استفاده نکردن از لینکسازی داخلی در محتوای شماست:

این کار میتواند توجه مشتریان را به محتوا یا خدمات شما جلب کند.
دومین دلیل شکست میتواند بی هدفی از محتواسازی باشد.
باید بدانیم که برای چه هدفی محتواسازی میکنیم. و سرفا فقط به عنوان اینکه یک متنی خوب است در بلاگ یا سایت خود قرارش ندهیم.
و آخرین دلیل میتواند تحقیق نکردن در مورد استراتوژیا در محتواسازی باشد.
تحقیق کردن موجب آشنایی استراتوژیها و فهمیدن مطالب مرتبط با محصول شما میشود.و همچنین میتوانید ارزیابی کنید که مشتریان چه مطالبی را از شما انتظار دارند.
با استفاده از ابزارهایی مانند: google analytics و …. میتوانید جواب سوالات خود در مورد تجارت را دریابید.

^