Authorship markup

now browsing by tag

 
 

چگونه “Google Authorship” برای محتواسازی اهمیت پیدا میکند:

چگونه “Google Authorship” برای محتواسازی اهمیت پیدا میکند:
در تابستان ۲۰۱۱ گوگل پشتیبانی “Author Markup” را آغاز نمود. این ابزار برای نویسندگان محتوا بسیار مناسب است. زیرا آنها با استفاده از این ابزار میتوانند نوشته های خود را به گوگل معرفی کنند و کاری کنند که دیگر کسی از نوشته آنها سو استفاده نکند.
بر اساس گفته گوگل “Authorship” میتواند به جستوجوگران کمک کند که بهترین محتوای مرتبط با جست و جوی خود را پیدا کنند که موجب پیشرفت تجربه آنها باشد.
به تازگی گوگل اعلام کرده که الگوریتم بعدی خود را طوری بروز میکند که به سیگنالهایی که شامل “Authorship Markup ” میشود به دقت توجه کند و کمک کند که جست و جوگران بتوانند نتایج بسیار مرتبط تری دریافت کنند.

^