Nofollow

now browsing by tag

 
 

گوگل چگونه nofollow ها را کنترل میکند؟

گوگل چگونه nofollow ها را کنترل میکند؟
به طور کلی ما آنها را دنبال نمیکنیم به عبارتی هیچ page ranki به صفحات یا لینک های دیگر منتقل نمیشود. این کار تنها باعث میشود صفحات پیوند شده به این را از نمودار مربوط به این وبسایت حذف کنیم. هرچند اگر جای دیگری به این صفحات پیوند زده شده باشد و از no follow استفاده نشده باشد یا URL ی به نقشه سایتی اضافه شود ما آن را ایندکس میکنیم.
چیزی که اهمیت دارد این است که ممکن است دیگر موتور های جست و جو از no follow به مودل دیگری استفاده کنند.
در این بخش به چند مورد استفاده از nofollow اشاره میکنیم:
• محتواهای غیر قابل اعتماد:
• لینکهای پولی:
برای اینکه در صفحات گوگل نمایش داده نشوند و کاربران اشتباهی روی این صفحات کلیک نکنند.
• ایندکس نکردن خزنده ها: از آنجایی که کرالر های گوگل نمیتوانند در فرومی عضو شوند و آن صفحات را ایندکس کنند, بهتر است از تگ nofollow استفاده شود.

گوگل چگونه با rel=”nofollow me” در Social Graph API کار میکند؟
چنانچه شما پروفایل های کاربران را پشتیبانی میکنید و امکان این را دارید که کاربران از این پروفایل به پروفایلی دیگر بروند میتوانید از فرمت rel=”me” استفاده کنید. هرچند ممکن است که این لینک ها به صفحات غیر قابل اعتماد رجوع کند لذا پیشنهاد میکنیم از nofollow نیز در این فرمت استفاده شود مانند:
با rel=”me nofollow” گوگل همانطور که از جست و جو انتظار میرود با آنها رفتار میکند. یعنی همان رنک اختصاص ندادن به این صفحات هرچند که با social graph API ما تعداد nofollow ها را میشماریم.
اگر از Open ID یا OAuth استفاده میکنید ممکن است که بخواهید nofollow ها را حذف کنید. برای جلوگیری از ایندکس کردن nofollow ها میتوانید از robots.txt استفاده کنید که این استاندارد هم برای موتور جست و جوی گوگل و هم برای Social Graph API قابل احترام است.

^