Spam action

now browsing by tag

 
 

Google 7 ویدیو برای کارهای اسپم تهیه کرده

Google 7 ویدیو برای کارهای اسپم تهیه کرده که
امروز گوگل ۷ ویدیو برای کارهای اسپم در Google Webmaster Tools منتشر کرده کسانی که سایتشان دارای اسپم است میتوانند از این ویدیو ها کمک بگیرند.
ویدیو ها عبارت اند از:
برنامه های اوتوماتیک اسپم, متون پنهانی یا تکرار محتوایی
متون بی ارزش, لینک های غیر طبیعی به سایت, لینک های غیر طبیعی از سایت, اسپم خالص, تاسیرات بد در لینک ها میباشد.

من این ویدیو را مشاهده کرده ام مت کات کار خوبی که انجام داده این است که برای تمام ان اسپم ها مثال زده است و در این ویدیو ها به سایت هایی اشاره میشود که ممکن است جریمه شوند.
و شانس دادن برای درست کردن این پنالتی ها. بعد این ویدیو به چگونگی رفع این جریمه ها پرداخته است شما میتوانیددرخواست خود را به گوگل برای رفع این جریمه ها اعلام کنید. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنم که این ویدیو ها را مشاهده کنید.

^